Beskyttelse av persondata

– informasjon til deg som deltar i vår konkurranse på liberokampanje.no

Liberokampanje.no drives av Essity Norge, som er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger. Det er viktig for oss i Essity at du føler deg komfortabel med hvordan vi behandler dine personopplysninger. Dine data brukes utelukkende til å behandle din deltakelse i denne konkurransen. Vi videreselger aldri dine personopplysninger til andre selskaper. Informasjonen nedenfor beskriver hvordan vi behandler dine personopplysninger og vurderer dine rettigheter i forhold til vår behandling.

Hvilke typer personopplysninger lagres og behandles av liberokampanje.no?
Personopplysningene vi har om deg har blitt gitt til oss gjennom deltakelse i konkurransen, og innebærer navn og telefonnummer.

På hvilket juridisk grunnlag lagrer og behandler vi personopplysninger?
Ved å delta i vår konkurranse på liberokampanje.no godtar du at Essity Norge kan bruke data til å administrere konkurransen, og at vi kan publisere navnet ditt her på nettstedet liberokampanje.no i tilfelle du vinner. Personopplysninger brukes ikke til direkte markedsføring av våre produkter.

Eksterne leverandørers tilgang til dine personopplysninger
Vi kan ta i bruk eksterne leverandører i forbindelse med IT, logistikk og annen administrativ støtte (f.eks. distribusjonstjenester eller programvare/IT-støtte). Slike leverandører kan få tilgang til dine personopplysninger i den grad det er nødvendig for at de skal kunne utføre sine oppgaver.

Vi kan også utlevere personopplysninger til transport- eller logistikkselskaper for å kunne levere premien til deg.

Det kan også forekomme at vi deler personopplysninger mellom selskaper i Essity-gruppen dersom dette er nødvendig for å sikre at vi oppfyller lovkrav eller for å kunne besvare henvendelser fra myndighetene.

Det kan skje at vi deler dine personopplysninger med selskaper i land utenfor EØS. I så fall sørger vi for at dine data er beskyttet på samme måte som når de behandles av oss, for eksempel ved å inngå spesielle avtaler om behandling og overføring av personopplysninger med disse selskapene.

Hvor lenge lagrer vi dine personopplysninger?
Vi lagrer dine personopplysninger til konkurransen er avsluttet og vinneren er trukket. Da slettes alle personopplysninger.